Electrische Sigaretten als vervanging van tabak

Elektronische sigaretten kunnen mensen die proberen te stoppen met roken in sommige gevallen helpen, blijkt uit een van de vele studies die gedaan werd naar aanleiding van een langdurig debat over de risico’s en voordelen van e-cigs.

Voor de studie, die vandaag gepubliceerd werd in het Amerikaanse tijdschrift BMJ, analyseerden onderzoekers gegevens van meer dan 160.000 mensen over een periode van bijna 15 jaar. Zij ontdekten dat rokers die e-cigs gebruikten als middel om te stoppen met roken vaker en eerder (minstens drie maanden) eerder stopten met roken dan rokers die geen e-cigs hadden gebruikt. In het algemeen zijn er meer mensen gestopt in het afgelopen jaar dan dat gegevens beschikbaar waren. Het aantal mensen dat stopt met roken of overstapt naar electrische sigaretten als vervanging van tabak, groeit gestaag.

E-sigaretten verdampen vloeibare nicotine, zodat het verslavende middel rechtstreeks en met (iets) minder schadelijke bijstoffen geinhaleerd wordt. Bij het verbranden van tabak worden teer en andere kankerverwekkende chemicaliën geinhaleerd waardoor gezondheidsrisico’s voor rokers waarschijnlijk groter zijn. Aangezien het dampen steeds populairder wordt, is er veel discussie over de rol van e-sigaretten. Sommigen zeggen dat ze gezonder zijn dan de traditionele en zelfgemaakte sigaretten, maar anderen stellen dat hun populariteit niet-rokende jongeren aanzet tot roken, of de illusie creëert dat dampen gezond is, waardoor rokers minder moeite doen om proberen te stoppen.

Zowel Roken als Dampen is niet “Gezond”

Zelfs als ze minder schadelijk zijn dan sigaretten zijn e-cigs nog steeds niet  schadelijk voor je gezondheid: er zijn diverse kanker veroorzakende chemicaliën zijn gevonden in e-cigs, en er is aangetoond dat dampen het risico op hart-en vaatziekten nog steeds kan verhogen. De houding tov dampen verschild geografisch zeer sterk: Het Verenigd Koninkrijk heeft erg veel steun verleend aan e-sigaretten als hulpmiddelen voor het stoppen met roken, terwijl de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention zich in plaats daarvan richten op hun potentiële gevaren.

De studie van vandaag heeft niet uitgewezen of e-sigaretten mensen (jongeren) lokken die anderszins nietrokers zouden zijn. Maar toonde wel aan dat e-cigs een rol kunnen hebben bij het helpen van mensen om te stoppen. De onderzoekers keken ook naar een aantal populatie enquêtes die de jaren 2001 tot 2015 omvatten. Deze enquêtes leverden rookstoppercentage cijfers aan, en de meest recente enquête, van 2014 tot 2015, had informatie over het gebruik van e-sigaretten.

EGO Sigaret

Uit de resultaten blijkt dat 65 procent van de e-sigaretgebruikers probeerde te stoppen met roken, tegenover 40 procent van de mensen die tabak rookten maar geen e-sigaret hadden gebruikt. Ongeveer 8 procent van de e-sigaret gebruikers slaagden erin om minstens drie maanden te stoppen, tegenover ongeveer 5 procent van de niet-gebruikers. Over het geheel genomen is het aantal mensen die stoppen met roken in 2011 met 1,1 procentpunten gestegen. Dit lijkt misschien niet zo indrukwekkend, maar vertegenwoordigt nog ongeveer 350.000 mensen.

De studie toont dus aan dat mensen die dampen wellicht iets bewuster zijn van het feit dat ze beter zouden stoppen met deze slechte gewoonte. Dit is een van de grootste onderzoeken die gedaan is naar e-sigaretten, maar de studie heeft beperkingen. Het maakt gebruik van enquêtes, die de neiging hebben om de meest gedetailleerde informatie te geven, zoals het type e-cig dat wordt gebruikt. De resultaten betekenen niet dat e-sigaretten de hemel in geprezen worden, integendeel. De auteurs schrijven dat dingen als nationale advertentiecampagnes tegen roken en een tabaksbelasting waarschijnlijk ook geholpen om het roken terug te dringen.